مطالب توسط میلاد اژدری

راهنماي بررسي نماهاي ساختماني درکميته هاي نماي شهرداري تهران

به نام خدا نویسنده: میلاد اژدری- فوق لیسانس معماری /عضو پایه دو نظام مهندسی ساختمان راهنماي بررسي نماهاي ساختماني درکميته هاي نماي شهرداري تهران طراحی نمای یک ساختمان از مهم ترین بخش های اصلی نمای ساختمان است چراکه نما بیانگر ماهیت درونی بقیه اجزای ساختمان را تعیین  می کندد. درنگاه اول و کلی به یک […]

طراحی نما ساختمان براساس ضوابط شهرداری

به نام خدا نویسنده: میلاد اژدری- فوق لیسانس معماری /عضو پایه دو نظام مهندسی ساختمان طراحی نما همیشه برای مهندسین کار چالش برانگیزی بوده و تقریبا هنوز هم هست،مهندسینی که علیرغم تمام تلاش و کوششی که در ساختن شهر و محیطی بهتر با پشت سرگذاشتن و دست پنجه نرم کردن با موانع گوناگون حرفه ای […]

مبانی نظری معماری-بخش ۱

مبانی نظری معماری-شکل گیری فضا نویسنده : میلاد اژدری،فوق لیسانس معماری،مدرس دانشگاه علمی کاربردی مبانی نظری منظور از مبانی نظری طراحی، مفاهیم و اصولی است که حاکم بر خطوط اصلی طرح و سازنده ایده های آن می باشد، این مفاهیم و اصول به همراه ضوابط فیزیکی طرح، نهایتا” تعیین کننده کالبد اثر هنری می گردد. […]