مطالب توسط payadesign

فضاهای مکث شهری

فضاهای مکث شهری : اگر بخواهیم توجه به شهروندان و مردم مداری را در طراحی شهری مورد نظر قرار دهیم، ایجاد فضاهای مکث شهری برای حضور افراد پیاده در اولویت قرار می‌گیرد زیرا تعاملات اجتماعی ، ارتباطات انسانی و حضور مردم که هویت بخش و معنا دهنده محیط است در ظرف آن شکل می‌گیرد. متاسفانه […]