مبلمان فضای باز

گابیون – مبلمان فضای باز

وقتی صحبت از مبلمان برای فضای باز و یا محوطه بیرونی می شود ،اولین مطلبی که به ذهن می رسدموضوع دوام و استقامت آن در برابر عوامل جوی و محیطی مطرح می شود.

علاوه بر الزامات طراحی و رعایت استانداردها،در طراحی مبلمان مبحث ارگونومیک تاثیر بسیار زیادی بر کارایی و ایجاد احساس راحتی به کاربر را دارد.

آتلیه معماری ما با بکارگیری موارد ذکر شده محصولاتی را برای مبلمان فضای باز بطور انحصاری طراحی  تولید کرده است: