چک لیست طراحی معماری از ابزارهای کاربردی و راهگشا برای معماران در پروژه ها ست که کمک قابل توجهی به تکمیل بودن داکیومنت موقع تحویل آنها می کند.

در این بخش فایلی برای همکاران و علاقه مندان قرار دادیم که از ابزارهای لازم برای فرآیند طراحی نقشه های فاز دو معماری می باشد.

این چک لیست را باید در پروسه ارائه و تحویل به شهرداری و دفاتر خدمات الکتروینک شهرداری بهمراه نقشه های مربوطه توسط مهندس طراح تکمیل و مُمهور گردد.

این چک لیست کنترل شامل:

  • چک  لیست کنترل ابعاد زمین،موقعیت ،دسترسی ها،پروانه و…
  • چک  لیست کنترل طراحی پلان های معماری(اندازه گذاری،مبلمان،..)، طراحی نما
  • چک  لیست کنترل جدول نازک کاری و سفت کاری
  • چک  لیست کنترل آسانسور ، ایمنی و حفاظت کارگاهی