مشاور طراحی و اجرا ؛ ویلا رامسر

طراحی معماری ویلا از جمله موضوعاتی که با چالشهای خاص در پروژه درگیر می شود.

از مواردی که در این پروژه حائز اهمیت بود موقعیت قرارگیری،شیب سایت پلان ، چشم انداز و دور بودن از منطقه شهری به لحاظ تدارک لازم برای تیم اجرایی بود.

این مصائبی اجرایی در پروسه طراحی معماری تاثیری چشمگیر و محسوس داشت که به آنها خواسته ها و نیازهای متعدد کارفرما هم بایستی پاسخ مطلوب داده میشد.

در ادامه مدارک طراحی پلان و اجرای این پروژه را با هم بررسی می کنیم: