نورپردازی و شهرآرایی تهران

اجرا و نظارت نورپردازی تهران بزرگ به مناسبت نوروز ۱۳۹۷

در این پروژه علاوه بر اجرای نورپردازی معابر و میادین شهری، در بوستان های منتخب استان با ایجاد فضای مکث بمنظور افزایش تعاملات اجتماعی نظیر عکس گرفتن با المانهای سنتی و باستانی در نظر گرفته شد.