مدیر مسئول : مهندس میلاد اژدری

(فوق لیسانس معماری،مدرس دانشگاه،پایه ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران)

شماره تماس : ۰۹۱۲۲۰۲۸۷۲۷