طراحی و ساخت تخصصی ماکت های معماری در ابعاد مختلف ،همچنین طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی با شیوه های روز دنیا در دفتر معماری ما انجام می پذیرد: