طراحی و اجرای کابینت آشپزخانه در آتلیه معماری ما بصورت تخصصی با درنظر گرفتن علم ارگونومی انجام میپذرد،انتخاب رنگ و متریال مطابق و همسو با فضای محیط این امکان را به کاربر میدهد تا پیوستگی طراحی معماری را حس کند.