آتلیه معماری ما هٌرنج دارای صلاحیت مهندسی ساختمان؛مشاور طراحی و اجرای ساختمان مطابق با ضوابط شهرداری ست.هدف تولید ارزش و ایجاد هویت شاخص بصری شهری می باشد:

طراحی ساختمان شماره۱۵

موقعیت این پروژه در منطقه ۱۵ و محله افسریه می باشد

طراحی پلان و نما این پروژه با توجه به خواسته های کارفرما که از سازندگان منطقه ۱۵ هستن، صورت پذیرفته که پروژه صرفا اقتصادی بوده و تمایلی به ایجاد تفاوت را خواستار نبودن ، با این حال تمام تلاش خود را در زمینه ایجاد نظم و هماهنگی محیطی برای ایجاد آسایش بصری شهروندان را رعایت کرده و به طرح ایده آل نزدیک شدیم.