مشاور طراحی و اجرا ویلا، کلاردشت

با توجه به حضور گسترده مردم درسالیان اخیر به سمت شمال کشور،بخصوص مازندران،شاهد افزایش چشمگیر ساخت و ساز در حوزه ویلا هستیم. بهمین منظور آتلیه معماری هرنج براساس وظیقه و حضور مثبت در این حوزه ورود پیدا کرده است تا علاوه بر افزایش سطح کیفی فضاهای زیستی در زمینه ساخت و اجرای ویلا هم استاندارهای مهندسی را به اجرا در آورد.

کاربری : ویلای نیل

موقعیت : مازندران،کلاردشت

مساحت بنا : ۴۸۰ مترمربع

وضعیت: ساخته شده