آتلیه معماری ما هٌرنج دارای صلاحیت مهندسی ساختمان؛مشاور طراحی و اجرای ساختمان مطابق با ضوابط شهرداری ست.با هدف تولید ارزش و ایجاد هویت شاخص بصری شهری می باشد:

پروژه ساختمان منیریه

اکثر معماران با این جمله که :هر پروژه شرایط خاص خود را دارد،موافق هستن؛بعضی مواقع زمان و حال و هوای طراحی و برخی مواقع شرایط پروژه و حتی شخصیت فردی کارفرما می تواند این تاثیر را اعمال کند.

این پروژه در خیابان ولیعصر،پایین تر از میدان منیریه ، روبروی مهدیه تهران است که طبقه همکف تجاری و مشاعات را شامل می شود و ۴ طبقه مسکونی روی پیلوت می باشد.

متریال استفاده شده و شیوه اجرایی آن بسیار ساده بوده و از جمله کارهای موفقی ست که در عین سادگی نظر مخاطبان بسیاری را به آن جلب کرده است.